Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Studia Podyplomowe


„Żywienia człowieka - promocja zdrowia”


realizowane na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa


pod kierownictwem


Prof. dr hab. Marioli Friedrich


 


Studia skierowane są do: absolwentów szkół wyższych (inżynier, licencjat, magisterium), osób zatrudnionych w usługach żywieniowych, a także prowadzących poradnictwo żywieniowe, gabinety odnowy biologicznej itp., nauczycieli dietetyki i żywienia, pracowników służb sanitarnych oraz wszystkich chętnych pragnących uaktualnić i pogłębić wiedzę z zakresu oferowanego przez Studia.


Program Studiów: obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: fizjologii i anatomii człowieka, fizjologii żywienia człowieka, podstaw żywienia człowieka, toksykologii, chemii i higieny żywności, funkcjonalnych i prozdrowotnych właściwości składników diety, żywieniowej profilaktyki schorzeń, dietetyki, alergii pokarmowych, psychologii i socjologii w żywieniu, żywienia w różnych stanach fizjologicznych, oceny bezpieczeństwa stosowania aktualnych mód i systemów żywieniowych, suplementacji diety, technologii przygotowania potraw, edukacji i poradnictwa żywieniowego, ustawodawstwa żywnościowego, profilaktyki negatywnych skutków współczesnego stylu życia oraz kulturowych i behawioralnych uwarunkowań zachowań żywieniowych.


Czas trwania: 3 semestry.


Forma: wykłady i ćwiczenia w wymiarze 357 godzin dydaktycznych w systemie dwudniowych zjazdów.


Zasady naboru: kolejność zgłoszeń


Informacji udziela:                                                             


e.mail: magda.bruszkowska@zut.edu.pl
e.mail: izabela.daniel@zut.edu.pl

tel. 91 449 65 71,