Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
W dniu 5.06.2018 r. dr inż. Magda Bruszkowska poprowadziła wykład pt. „Odżywiaj się prawidłowo – trzymaj formę, łap zdrowie” w ramach szkolenia promotorów zdrowia Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego.


Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, co znalazło odzwierciedlenie w brawach na zakończenie spotkania.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 25.05.2018 r. dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw. poprowadziła wykłada na zaproszenie Dyrektora Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, pt. „Żywieniowe wspomaganie zdrowia psychicznego”. Wykład był jednym z cyklu trzech spotkań dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących uwarunkowań zdrowia psychicznego. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem, pojawiło się mnóstwo pytań związanych z różnymi aspektami żywienia, co sprawiło, że spotkanie z przewidywanego czasu ok. 1 godziny skończyło się z powodu konieczności podjęcia innych obowiązków służbowych po 2,5 godzinie :). Cieszymy się jednak, że sprawy prawidłowego żywienia spotykają się z tak dużym zainteresowaniem.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 14-16.05.2018 r. pracownicy Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka (dr hab. inż. Joanna Sadowska prof. nadzw. oraz mgr inż. Izabela Daniel) wraz z członkami SKN Fizjologów Żywienia Człowieka prowadzili badania wśród młodzieży szczecińskich szkół gimnazjalnych. Jak zwykle odwiedziliśmy też zaprzyjaźnioną młodzież z dawnego Gimnazjum 34 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 7). Studenci mogli doskonalić swoje umiejętności w antropometrycznej ocenie stanu odżywienia, a młodzież dowiedziała się jaki jest skład ich ciała.obrazek


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 11.05.2018 r. w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w Bibliotece Głównej ZUT, prof. dr hab. Mariola Friedrich wygłosiła wykład pt. „Jedzenie jako wierny przyjaciel kobiety.”


obrazek


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 27.04.2018 r. dr inż. Magda Bruszkowska wraz z mgr inż. Izabelą Daniel przeprowadziły zajęcia dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Heleny Reszki w Szczecinie. Warsztaty dotyczyły analizy jadłospisów w programie komputerowym. Odczytane dane porównano z aktualnie obowiązującymi normami.


obrazek   obrazek 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 26.04.2018 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie prof. dr hab. Mariola Friedrich przeprowadziła wykład dla nauczycieli (szczecińskich szkół) odpowiedzialnych za promocję zdrowia. Tematyka wykładu dotyczyła „Roli prawidłowych zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży w promowaniu ich dobrego samopoczucia, kondycji oraz zdrowia”.


obrazek


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 20.04.2018 roku w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbyła się XLII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, m.in. w bloku „Gastronomia” oraz „Technologia żywności”. Jury Olimpiady obu bloków tworzyli pracownicy WNoŻiR:


·         w bloku tematycznym „Gastronomia”:    


1. dr inż. Magda Bruszkowska - przewodnicząca Jury (adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka).


  1. dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw. (adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka).
  2. dr hab. inż. Joanna Żochowska – Kujawska – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa).
  3. dr inż. Sylwia Przybylska – członek Jury (adiunkt  w Katedrze Technologii Żywności).
  4. dr inż. Robert Iwański – członek Jury (starszy wykładowca w Katedrze Technologii Żywności).
  5. dr inż. Wojciech Sawicki – członek Jury (adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej).
  6. mgr inż. Izabela Daniel – członek Jury (asystent w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka)

  • w bloku tematycznym „Technologia żywności”:

1.        dr hab. inż. Izabela Dmytrów – przewodnicząca Jury (kierownik Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności).


2.        dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs – członek Jury (adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej).


3.       dr inż. Anna Mituniewicz-Małek - członek Jury (starszy wykładowca w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności).


4.        dr inż. Anna Bogacka – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka).


5.        dr inż. Dominika Plust – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Towaroznawstwa i Oceny Jakości).


6.        dr inż. Marek Kotowicz – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa).


obrazek


Spośród uczestników biorących udział w bloku „Gastronomia”, po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej jury przyznało:


I miejsce - Paulina Panasz - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie


II miejsce - Mikołaj Tomaszewski - Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinie


III miejsce - Katarzyna Nowak - Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu


Spośród uczestników biorących udział w bloku „Technologia żywności„ po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz  praktycznej jury przyznało:


I miejsce - Krzysztof Przesmycki - Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim


II miejsce - Aneta Kotlarek - Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 2 II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim


III miejsce - Alicja Zubek - Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie


Nagrody Dziekana WNoŻiR dla najlepszego praktyka, w obu blokach tematycznych, podczas uroczystego zakończenia Olimpiady wręczyła Pani Prodziekan dr hab. inż. Agata Witczak, prof. nadzw. ZUT. Nagrodzeni laureaci Okręgowej Olimpiady wezmą udział w eliminacjach centralnych.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 13.04.2018 r. dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw. przeprowadziła wykład pt. „Mózg na diecie – myślę więc jem”, który "zamówili" sobie uczniowie ze szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie. Mamy nadzieję, że stosowanie się do podanych zaleceń poprawi uczniom nastrój i ułatwi przygotowania do sprawdzianów :)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 5.04.2018 r. odbyła się Konferencja dla nauczycieli poświęcona obchodom Światowego Dnia Zdrowia, zorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podczas konferencji dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT wygłosiła wykład pt. „Suplementy diety – korzyści i zagrożenia”


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16.03.2018 r. mury naszej Uczelni zostały otwarte dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach wydarzenia pt. „Moc Naukowców”. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa reprezentowali m. in. pracownicy Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka (dr hab. inż. Joanna Sadowska prof. nadzw., dr inż. Magda Bruszkowska oraz mgr inż. Izabela Daniel), którzy przeprowadzili warsztaty pt. „Antropometria nie taka straszna” oraz wykład „Żywieniowe pułapki internetu”. W zajęciach wzięło udział 80 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Chojny, Myśliborza oraz Czaplinka. W sprawnej realizacji warsztatów pomagali członkowie SKN Fizjologów Żywienia Człowieka: Monika Laskowska, Natalia Mazurczyk, Patrycja Biernacka, Monika Matysiak, Klaudia Żelichowska, Karol Włodarczyk oraz Jagoda Tarnowska. obrazek   obrazek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 15.03.2018 r. w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie odbyła się uroczystość IV Szkolnego Dnia Mózgu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie. Podczas uroczystości dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw. wygłosiła wykład pt. „Żywienie młodzieży a praca centralnego układu nerwowego”.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 8 marca 2018 roku, dr inż. Magda Bruszkowska przeprowadziła dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład pt. „Styl życia a profilaktyka chorób układu krążenia”. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 25 stycznia 2018 roku dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw.  przeprowadziła wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Prawda czy fałsz czyli żywieniowy szum informacyjny”. Wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem Słuchaczy, które swój wyraz znalazło także w długich kuluarowych rozmowach.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 20.01.2018 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Nowe wyzwania dla polskiej nauki”. W konferencji uczestniczyła doktorantka Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka, mgr inż. Izabela Daniel, która przedstawiała referat dotyczący „Wpływu postrzegania Ja cielesnego przez dorastającą młodzież” oraz poster, którego tematem była „Ocena stylu życia, ze szczególnym  uwzględnieniem sposobu żywienia, młodzieży w wieku 14-16 lat w zależności od płci”. Zaprezentowane wyniki badań wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy, a pani mgr inż. Izabela Daniel wróciła do Szczecina z wyróżnieniem za przedstawiony poster.


Dyplom mgr inż. Izabeli Daniel


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 17.01.2018 r. odbył się pierwszy z cyklu wykładów pod wspólnym tytułem „Jedzenie – wierny przyjaciel kobiety”, dla szczecińskich Amazonek, zrzeszonych w Stowarzyszeniu „AGATA”. Wykład na temat „Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu – zalecenia praktyczne”, poprowadziła prof. dr hab. Mariola Friedrich.


obrazek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się okręgowy etap XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Nad przebiegiem eliminacji, jak co roku, czuwała komisja, której przewodniczącą jest dr hab. inż. Joanna Sadowska prof. nadzw. ZUT. Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady były owoce i warzywa - przetwórstwo i rola w żywieniu. W rywalizacji wzięło udział 44 uczniów z 25 szkół z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.


Laureatami okręgowego etapu XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zostali:


I miejsce – Aneta Kotlarek, uczennica II  Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim


II miejsce – Krzysztof Przesmycki, uczeń Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. F. Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim 


III miejsce – Anna Krajewska, uczennica Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Reja  w Szczecinie


Laureatom i ich nauczycielom składamy serdeczne gratulacje!!!


Olimpijskie zmagania


Olimpijskie zmagania


Sprawdzanie prac przez Komisję


Sprawdzanie prac przez Komisję


 


Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom


 Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom


 zdjęcia dzięki uprzejmości Sekretarza Olimpiady dr. n. med. Adama Grzegrzółki


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


 


Stowarzyszenia Amazonek „AGATA” (obchodzącego 25-lecie istnienia). Zaproszonych gości i Amazonki przywitała Przewodnicząca Stowarzyszenia Pani Ryszarda Łapko, a  uroczystość uświetnił swoim występem Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.


Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Prezent świąteczny od Stowarzyszenia


Na Wigilię jak zwykle zaproszona była prof. dr hab. Mariola Friedrich, reprezentując Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka, który z naszymi „AGATKAMI” współpracuje od wielu już lat. W prezencie od Zakładu „AGATKI” otrzymały pakiet wykładów z zakresu racjonalnego żywienia, a Zakład czupurnego bałwanka i świeżutki egzemplarz Biuletynu informacyjnego.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 30 listopada 2017 roku, prof. dr hab. Mariola Friedrich przeprowadziła, po raz kolejny, dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  wykład pt.Czy człowiek po 65 roku życia jest tylko starszy - czyli co powinieneś wiedzieć  na swój temat.”. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co znalazło odzwierciedlenie w brawach na zakończenie spotkania.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KOLEJNY SUKCES SKN FIZJOLOGÓW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA


W dniach 24-25.11.2017 odbyła się w Szczecinie III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana), na której członkowie SKN Fizjologów Żywienia Człowieka: Krzysztof Godula, Elżbieta Mulawka, Klaudia Nawolska, Sandra Lis zaprezentowali wyniki badań pt. „Czy odchudzanie = zdrowie? Ocena wpływu zachowań żywieniowych mających na celu redukcję masy ciała na wybrane parametry gospodarki lipidowej. Badania modelowe.” i zdobyli III miejsce.


GRATULUJEMY!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki


W dniach od 18 września do 23 września 2017 roku odbywa się XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki, w którym pracownicy uczelni wyższych przeprowadzają zajęcia dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych mieszkańców regionu, w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


W ramach festiwalu, w dniu 18.09.2017 r. dr hab. inż. Joanna Sadowska przeprowadziła wykład pt. „Prawda czy fałsz, czyli żywieniowy szum informacyjny”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. W wykładzie uczestniczyło ponad 80 uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie oraz  z Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.


W tym dniu również dr inż. Magda Bruszkowska wraz z mgr inż. Izabelą Daniel oraz mgr inż. Marią Salmanowicz przeprowadziły zajęcia warsztatowe pt.  „Witamina C, relacja pokarm-organizm”, w których wzięli udział uczniowie z SOSW dla Dzieci Słabosłyszących im Juliana Tuwima w Szczecinie.


Zdjęcie 1 - Wykład dr hab. inż Joanny Sadowskiej, prof. nadz. z okazji XVII FN


Zdjęcie 2 - Wykład dr hab. inż Joanny Sadowskiej, prof. nadzw. z okazji XVII FN


Zdjęcie 3- Zajęcia laboratoryjne z okazji XVII FN


Zdjęcie 4- Zajęcia laboratoryjne z okazji XVII FN


Zdjęcie 5 Zajęcia laboratoryjne z okazji XVII FN