Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniu 25 stycznia 2018 roku dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw.  przeprowadziła wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Prawda czy fałsz czyli żywieniowy szum informacyjny”. Wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem Słuchaczy, które swój wyraz znalazło także w długich kuluarowych rozmowach.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 20.01.2018 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Nowe wyzwania dla polskiej nauki”. W konferencji uczestniczyła doktorantka Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka, mgr inż. Izabela Daniel, która przedstawiała referat dotyczący „Wpływu postrzegania Ja cielesnego przez dorastającą młodzież” oraz poster, którego tematem była „Ocena stylu życia, ze szczególnym  uwzględnieniem sposobu żywienia, młodzieży w wieku 14-16 lat w zależności od płci”. Zaprezentowane wyniki badań wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy, a pani mgr inż. Izabela Daniel wróciła do Szczecina z wyróżnieniem za przedstawiony poster.


Dyplom mgr inż. Izabeli Daniel


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 17.01.2018 r. odbył się pierwszy z cyklu wykładów pod wspólnym tytułem „Jedzenie – wierny przyjaciel kobiety”, dla szczecińskich Amazonek, zrzeszonych w Stowarzyszeniu „AGATA”. Wykład na temat „Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu – zalecenia praktyczne”, poprowadziła prof. dr hab. Mariola Friedrich.


obrazek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się okręgowy etap XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Nad przebiegiem eliminacji, jak co roku, czuwała komisja, której przewodniczącą jest dr hab. inż. Joanna Sadowska prof. nadzw. ZUT. Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady były owoce i warzywa - przetwórstwo i rola w żywieniu. W rywalizacji wzięło udział 44 uczniów z 25 szkół z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.


Laureatami okręgowego etapu XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zostali:


I miejsce – Aneta Kotlarek, uczennica II  Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim


II miejsce – Krzysztof Przesmycki, uczeń Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. F. Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim 


III miejsce – Anna Krajewska, uczennica Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Reja  w Szczecinie


Laureatom i ich nauczycielom składamy serdeczne gratulacje!!!


Olimpijskie zmagania


Olimpijskie zmagania


Sprawdzanie prac przez KomisjęSprawdzanie prac przez Komisję


 


Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom


 Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom


 zdjęcia dzięki uprzejmości Sekretarza Olimpiady dr. n. med. Adama Grzegrzółki


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


 


Stowarzyszenia Amazonek „AGATA” (obchodzącego 25-lecie istnienia). Zaproszonych gości i Amazonki przywitała Przewodnicząca Stowarzyszenia Pani Ryszarda Łapko, a  uroczystość uświetnił swoim występem Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.


Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Prezent świąteczny od Stowarzyszenia


Na Wigilię jak zwykle zaproszona była prof. dr hab. Mariola Friedrich, reprezentując Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka, który z naszymi „AGATKAMI” współpracuje od wielu już lat. W prezencie od Zakładu „AGATKI” otrzymały pakiet wykładów z zakresu racjonalnego żywienia, a Zakład czupurnego bałwanka i świeżutki egzemplarz Biuletynu informacyjnego.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 30 listopada 2017 roku, prof. dr hab. Mariola Friedrich przeprowadziła, po raz kolejny, dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  wykład pt.Czy człowiek po 65 roku życia jest tylko starszy - czyli co powinieneś wiedzieć  na swój temat.”. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co znalazło odzwierciedlenie w brawach na zakończenie spotkania.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KOLEJNY SUKCES SKN FIZJOLOGÓW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA


W dniach 24-25.11.2017 odbyła się w Szczecinie III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana), na której członkowie SKN Fizjologów Żywienia Człowieka: Krzysztof Godula, Elżbieta Mulawka, Klaudia Nawolska, Sandra Lis zaprezentowali wyniki badań pt. „Czy odchudzanie = zdrowie? Ocena wpływu zachowań żywieniowych mających na celu redukcję masy ciała na wybrane parametry gospodarki lipidowej. Badania modelowe.” i zdobyli III miejsce.


GRATULUJEMY!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki


W dniach od 18 września do 23 września 2017 roku odbywa się XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki, w którym pracownicy uczelni wyższych przeprowadzają zajęcia dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych mieszkańców regionu, w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


W ramach festiwalu, w dniu 18.09.2017 r. dr hab. inż. Joanna Sadowska przeprowadziła wykład pt. „Prawda czy fałsz, czyli żywieniowy szum informacyjny”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. W wykładzie uczestniczyło ponad 80 uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie oraz  z Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.


W tym dniu również dr inż. Magda Bruszkowska wraz z mgr inż. Izabelą Daniel oraz mgr inż. Marią Salmanowicz przeprowadziły zajęcia warsztatowe pt.  „Witamina C, relacja pokarm-organizm”, w których wzięli udział uczniowie z SOSW dla Dzieci Słabosłyszących im Juliana Tuwima w Szczecinie.


Zdjęcie 1 - Wykład dr hab. inż Joanny Sadowskiej, prof. nadz. z okazji XVII FN


Zdjęcie 2 - Wykład dr hab. inż Joanny Sadowskiej, prof. nadzw. z okazji XVII FN


Zdjęcie 3- Zajęcia laboratoryjne z okazji XVII FN


Zdjęcie 4- Zajęcia laboratoryjne z okazji XVII FN


Zdjęcie 5 Zajęcia laboratoryjne z okazji XVII FN