Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki


W dniach od 18 września do 23 września 2017 roku odbywa się XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki, w którym pracownicy uczelni wyższych przeprowadzają zajęcia dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych mieszkańców regionu, w tym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


W ramach festiwalu, w dniu 18.09.2017 r. dr hab. inż. Joanna Sadowska przeprowadziła wykład pt. „Prawda czy fałsz, czyli żywieniowy szum informacyjny”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. W wykładzie uczestniczyło ponad 80 uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie oraz  z Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.


W tym dniu również dr inż. Magda Bruszkowska wraz z mgr inż. Izabelą Daniel oraz mgr inż. Marią Salmanowicz przeprowadziły zajęcia warsztatowe pt.  „Witamina C, relacja pokarm-organizm”, w których wzięli udział uczniowie z SOSW dla Dzieci Słabosłyszących im Juliana Tuwima w Szczecinie.


Zdjęcie 1 - Wykład dr hab. inż Joanny Sadowskiej, prof. nadz. z okazji XVII FN
Zdjęcie 2 - Wykład dr hab. inż Joanny Sadowskiej, prof. nadzw.  z okazji XVII FN
Zdjęcie 3- Zajęcia laboratoryjne z okazji XVII FN
Zdjęcie 4- Zajęcia laboratoryjne z okazji XVII FN
Zdjęcie 5 Zajęcia laboratoryjne z okazji XVII FN