Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Skład osobowy Zakładu Fizjologii Żywienia CzłowiekaOsoba

Stanowisko

Kontakt

Prof. dr hab. Mariola Friedrich

Kierownik

Profesor zwyczajny

tel.: +48 91 449 65 70

pokój 107

e-mail: mariola.friedrich@zut.edu.pl

Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw.

Profesor nadzwyczajny

tel.: +48 91 449 65 72

pokój 109

e-mail: joanna.sadowska@zut.edu.pl

Dr inż. Magda Bruszkowska

Adiunkt

tel.: +48 91 449 65 71

pokój 108

e-mail: magda.bruszkowska@zut.edu.pl

Dr inż. Magdalena Kuchlewska

Adiunkt

tel.: +48 91 449 65 72

pokój 109

e-mail: magdalena.kuchlewska@zut.edu.pl

Mgr inż. Izabela Daniel

Asystent

tel.: +48 91 449 65 71

pokój 108

e-mail: izabela.daniel@zut.edu.pl

Mgr inż. Joanna Fugiel

Doktorant

tel.: +48 91 449 65 71

pokój 108

e-mail: joanna.fugiel@zut.edu.pl