Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zespół prowadzi badania:


1) na zwierzętach modelowych (szczury) związane z oceną wpływu przetworzonych i oczyszczonych diet i ich suplementacji witaminami z grupy B lub składnikami mineralnymi na: stężenia hormonów, wskaźników gospodarki białkowej, lipidowej, węglowodanowej, wodno-elektrolitowej, na procesy oksydacji lipidów i białek oraz procesy prozapalne;


 2) na zwierzętach modelowych (szczury) dotyczące wpływu stosowanych w przetwórstwie żywności substancji dodatkowych na wybrane tory metaboliczne organizmu;


3)  wśród różnych grup ludności będących w różnych okresach fizjologicznych: (dzieci w okresie skoku pokwitaniowego, kobiety w okresie ciąży i laktacji, kobiety w okresie menopauzalnym), starcy i kobiet po mastektomii, ze stwardnieniem rozsianym  związany z oceną sposobu żywienia, stanu odżywienia i stanu zdrowia;


3)  wśród różnych grup ludności związany z wpływem prozdrowotnej edukacji żywieniowej na zmiany ich nawyków żywieniowych; wpływem korekty diety na poprawę metabolizmu węglowodanowo-lipidowego, statusu hormonalnego, na zmiany składu ciała (bioimpedancja), masy ciała (wskaźniki BMI, WHR, WHtR) i lokalizacji traconej tkanki tłuszczowej – obwodowej i  wisceralnej;


4) wśród dzieci w okresie skoku pokwitaniowego związane ze spirometryczną oceną czynności oddechowej płuc;


5) wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym oraz zespołem Downa) związane ze stanem odżywienia, sposobem żywienia, składem ciała oraz czynnością oddechową płuc.


Zdjęcie przedstawia szczura laboratoryjnego.