Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dydaktyka studia niestacjonarne


rok akademicki 2017/2018


 

I stopień


Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka


Specjalność: żywienie człowieka i dietetyka


Podstawy fizjologii żywienia


Żywieniowa promocja zdrowia


 


Specjalność: technologia i żywienie


Podstawy fizjologii żywienia


Żywieniowa promocja zdrowia


 

II stopień


Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka


Specjalność: żywienie człowieka


Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowia


Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologii


Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczne


Żywienie w różnych stanach fizjologicznych 


 


Specjalność: technologia i biotechnologia żywności; technologia rybna; ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności


Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznych


Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologii


Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczne