Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dydaktyka studia stacjonarne


rok akademicki 2017/2018


 

I stopień


Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka


Specjalność: żywienie człowieka i dietetyka


Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowieka


Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowych


Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowieka


Budowa ustroju ludzkiego


Fizjologia człowieka


Fizjologia żywienia człowieka


Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życia


Suplementy diety i preparaty dietetyczne


Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowania


Żywieniowa promocja zdrowia


 


Specjalność: technologia i żywienie


Podstawy fizjologii żywienia


Żywieniowa promocja zdrowia


 

Kierunek: Mikrobiologia stosowana


Biochemia kliniczna


Fizjologia człowieka


Podstawy anatomii człowieka


 


Kierunek: Turystyka i rekreacja


Fizjologia człowieka


Mody i systemy żywieniowe i ich wpływ na wydolność organizmu


Żywienie człowiekaII stopień


Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka


Specjalność: żywienie człowiekaBiochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowia


Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologii


Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczne


Żywienie w różnych stanach fizjologicznych


 


Specjalność: technologia i biotechnologia żywności; technologia rybna; ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności


Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznych


Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologii


Normy i zalecenia żywieniowe - aspekty praktyczne