Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 


W dniu 01.06.1995 roku, decyzją Rady Wydziału Rybactwa i Technologii Żywności została powołana, w ramach Zakładu Fizjologii Ryb, Pracownia Fizjologii Żywienia Człowieka, której kierownikiem została dr hab. Mariola Friedrich. Od podstaw opracowała autorskie wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Fizjologia Człowieka, Fizjologia Żywienia Człowieka oraz Patofizjologia z Dietetyką. Po zatrudnieniu w Pracowni pierwszego wypromowanego w niej doktora – dr inż. Katarzyny Stepanowskiej, z dniem 20.11.1998 roku Pracownia została przekształcona w Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka. Do chwili obecnej w Zakładzie wypromowano ponadto 9 doktorów oraz 2 doktorów habilitowanych.  Obecnie na międzywydziałowych studiach doktoranckich jest 1 osoba z Naszego Zespołu.


Zespół prowadzi wydziałowe Studia Podyplomowe „Żywienie człowieka - promocja zdrowia”, których kierownikiem jest prof. dr hab. Mariola Friedrich. Studia rozpoczęły się w październiku 2007 roku. Obecnie trwa już VII edycja Studiów.


Od 2003 roku funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Żywienia Człowieka. Studenci działają w Kole w dwóch Sekcjach:


-           Fizjologicznej zajmującej się badaniami na zwierzętach modelowych,


-           Edukatorskiej zajmującej się prozdrowotną edukacją żywieniową.


Wyniki badań studenci prezentowali na wielu konferencjach i były one nagradzane najwyższymi miejscami i nagrodami.