Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zespół Fizjologów Żywienia Człowieka
Osoba

Stanowisko

Kontakt

prof. dr hab. Mariola Friedrich

Profesor emeritus

tel.: +48 91 449 65 70

pokój 107

e-mail: mariola.friedrich@zut.edu.pl

dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT

Profesor ZUT

tel.: +48 91 449 65 72

pokój 109

e-mail: joanna.sadowska@zut.edu.pl

dr inż. Magda Bruszkowska

Adiunkt

tel.: +48 91 449 65 71

pokój 108

e-mail: magda.bruszkowska@zut.edu.pl

mgr inż. Izabela Dziaduch

Asystent

tel.: +48 91 449 65 71

pokój 108

e-mail: izabela.dziaduch@zut.edu.pl