Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji:
Kowalkowska J., Wądolowska L., Hamułka J., Wojtas N, Czlapka-Matyasik M., Kozirok W., Bronkowska M., Sadowska J., Naliwajko S., Dziaduch I., Koronowicz A., Piasna-Slupecka E., Czeczelewska E., Czeczelewski J., Kostecka M., Długosz A., Loboda D., Jeruszka-Bielak M.: Reproducibility of a Short-Form, Multicomponent Dietary Questionnaire to Assess Food Frequency Consumption, Nutrition Knowledge, and Lifestyle (SF-FFQ4PolishChildren) in Polish Children and Adolescents. Nutrients 2019, 11, 2929; doi:10.3390/nu11122929.


Sadowska J., Rygielska M.: The effect of high fructose corn syrup on the plasma insulin and leptin concentration, body weight gain and fat accumulation in rat. Adv Clin Exp Med. 28(7), 879-884, 2019.


Daniel I., Bruszkowska M., Sadowska J., Ziółkowska K.: Syndrom gotowości anorektycznej jako problem nie tylko szczupłych dziewcząt. Kosmos 68(2), 165-176, 2019.


Sadowska J., Dudzińska W., Skotnicka E., Sielatycka K., Daniel I.: The impact of a diet containing sucrose and systematically repeated starvation on the oxidative status of the uterus and ovary of rats. Nutrients 11(7), 1544, 2019.


Sadowska J., Bruszkowska M.: Assessing the effect of sugar type and form of its intake on selected parameters of carbohydrate-lipid metabolism and plasma atherogenic indices in rats. Rocz Państw Zakl Hig 70(1), 59-67, 2019.


Sadowska J., Daniel I.: Assessment and comparison of the cariogenicity of the girls and boys diet in the selected group of young people aged 15–16 years old. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 340, 45, 1, 99-112, 2018.


Goluch-Koniuszy Z., Domiszewski Z.: Animal-model assessment of the impact of diet modification and vitamin B supplementation on the pericardial fatty tissue and its fatty acid profile. J. Elem. 23, 3, 849 – 862, 2018.


Goluch-Koniuszy Z., Drozd R., Kołodziejski M.: Selenium  status of serum and testicles of male rats fed with diet containing sucrose and supplemented with chosen group B vitamins. J. Elem. 23, 2, 659-671, 2017.


Goluch-Koniuszy Z., Drozd R., Kołodziejski M.: Ocena wpływu zmiany składu diety i rodzaju jej suplementacji witaminami z grupy B na całkowitą zdolność antyoksydacyjną wątroby u szczura. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 591, 23-32, 2017.


Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J., Salmanowicz M.: A survey of dietary intake habits and nutritional status in women aged 60-90 years suffering from sleep disorders. Rocz Panstw Zakl Hig 68, 4, 355-364, 2017.


Goluch-Koniuszy Z., Moroch R.: Ocena częstotliwości spożycia produktów zawierających kofeinę i/lub taurynę przez młodzież męską przed egzaminami na różnych poziomach edukacji. Bromat. Chem. Toksykol. L, 3, 201-220, 2017.


Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z.: The effectiveness of nutritional education among women aged 60-85 on the basis of anthropometric parameters and lipid profiles. Rocz Panstw Zakl Hig 68, 3, 253-260, 2017.


Goluch-Koniuszy Z., Kuchlewska M.: Body composition in 13-year-old adolescents with abdominal obesity, depending on the BMI value. Adv Clin Exp Med 26, 6, 973–979, 2017.


Goluch-Koniuszy Z. Kołodziejski M.: Spożycie wybranych witamin z grupy B przez społeczeństwo polskie na przestrzeni lat 2004-2016. Bromat. Chem. Toksykol. L, 2, 89-98, 2017.


Friedrich M., Junak M.: Assessment of dietary choices of young women in the contexts of hormonal contraceptives. Rocz Panstw Zakl Hig 68, 1, 69-76, 2017.


Sadowska J., Bruszkowska M.: Comparing the effects of sucrose and high-fructose corn syrup on lipid metabolism and the risk of cardiovascular disease in male rats. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 16, 2, 235-244, 2017.


Goluch-Koniuszy Z., Salmanowicz M.: Znaczenie żywienia w fizjologicznej insulinooporności u młodzieży będącej w skoku pokwitaniowym. Bromat. Chem. Toksykol. L, 1, 8-16, 2017.


Sadowska J., Bruszkowska M.: Estimation of dietary supplements intake in a selected group of women over 50 and the risk assessment of interactions between the ingredients of dietary supplements and drugs. Rocz Panstw Zakl Hig 67, 4, 391-397, 2016.


Sadowska J., Daniel I.: Konsekwencje zdrowotne nieprawidłowości w żywieniu dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym. KOSMOS, 65, 4, 553-561, 2016.


Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J.: Rola składników diety w syntezie wybranych neurotransmiterów. KOSMOS, 65, 4, 523-534, 2016.


Daniel I., Sadowska J.: Przeciwnowotworowe działanie produktów roślinnych - egzotyczne superfoods i produkty z polskiej piramidy żywienia. KOSMOS, 65, 3, 371-381, 2016.


Goluch-Koniuszy Z.: Nourishing support for women with hair loss problem during the period of menopause. Prz. Menopauzalny 15, 1, 56-61, 2016.


Sadowska J., Krzemińska J.: Porównanie sposobu żywienia kobiet w ciąży zdrowych i z cukrzycą ciążową typu G1. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 6, 4, 167-176, 2015.


Sadowska J., Stawska A.: Dietoprofilaktyka chorób współtowarzyszących u kobiet z niedoczynnością tarczycy. Bromat. Chem. Toksykol. XLVIII, 4, 690-700, 2015.


Goluch-Koniuszy Z., Giezek M.: Stan odżywienia, skład ciała a sposób żywienia otyłych kobiet w wieku 60-85 lat, słuchaczek Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie. Bromat. Chem. Toksykol. XLVIII, 4, 724-735, 2015.


Goluch-Koniuszy Z. Heberlej A.: Methods used by adolescents for reducing body mass. Rocz Panstw Zakl Hig 66, 4, 327-335, 2015.


Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z.: Assessment of influence of pro-health nutrition education and resulting changes of nutrition behavior of women aged 65-85 on their body content. Prz. Menopauzalny 14, 4, 223-230, 2015.


Sadowska J., Skrzypiec A.: Udział pojadania w żywieniu pacjentów szpitalnych. Bromat. Chem. Toksykol. XLVIII, 2, 151-158, 2015.


Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J.: Wybrane wskaźniki stanu odżywienia, składu ciała oraz analiza racji pokarmowych osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców domu pomocy społecznej. Bromat. Chem. Toksykol. XLVIII, 2, 140-150, 2015.


Goluch-Koniuszy Z.: Stan odżywienia i sposób żywienia kobiet z rakiem sutka. Bromat. Chem. Toksykol.  XLVIII, 2, 128-139, 2015.


Friedrich M., Podlaszewska G., Pokorska-Niewiada K.: Effects of complementary and excess diet supplementation with selected minerals on their metabolism and distribution in the body: a model study. Acta Sci Pol Technol Aliment. 14, 2, 165-174, 2015.


Friedrich M., Podlaszewska G.: Ocena wpływu uzupełniania paszy wybranymi składnikami mineralnymi na ich metabolizm i dystrybucję w organizmie - badania modelowe. Żyw. Nauka. Technol. Jakość 1 (98), 207-219, 2015.


Sadowska J., Kujawa A.: Ocena modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej w badanej grupie kobiet po 45-tym roku życia. Bromat Chem. Toksykol. 47, 4, 938-945, 2014.


Goluch-Koniuszy Z., Barta W.: Ocena stanu odżywienia, stylu życia i sposobu żywienia krwiodawców, mieszkańców Kołobrzegu i okolic. Probl. Hig.  Epidemiol. 96, 1, 221-231, 2015.


Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z.: Ocena wpływu prozdrowotnej edukacji żywieniowej i wynikająca stąd zmiana zachowań żywieniowych na wartości wskaźników antropometrycznych i wskaźników przemian węglowodanowo-lipidowych u kobiet w wieku 65-85 lat. Probl Hig Epidemiol 95, 4, 934-940, 2014.


Goluch-Koniuszy Z.: Ocena wpływu, na modelu zwierzęcym, zmiany składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza mierzony metodą FRAP. Bromat. Chem. Toksykol. XLVII, 2, 204-212, 2014.


Sadowska J., Remiszewska Z.: Physiological basis of dietary prevention of perimenopausal disorders in the context of dietary habits associated with the consumption of water and beverages by women aged 45 - 65. Prz. Menopauzalny 18, 2, 89-95, 2014.


Sadowska J., Rygielska M.: Technologiczne i zdrowotne aspekty stosowania syropu wysokofruktozowego do produkcji żywności. Żywn. Nauka. Technol. Jakość 94, 3, 14-26, 2014.


Goluch-Koniuszy Z., Rygielska M.: Ocena wpływu na modelu zwierzęcym, zamiany sacharozy w diecie sukralozą (E 955) na wybrane tory metaboliczne ustroju. Bromat. Chem. Toksykol. XLVII, 1, 96-105, 2014.


Friedrich M., Kuchlewska M.: assessing the effect, on animal model, of mixture of food additives, on the water balance. Acta Sci Pol Technol Aliment. 12, 1, 81-90, 2013.


Przeor M., Goluch-Koniuszy Z.: Ocena stanu odżywienia oraz sposobu żywienia pielęgniarek będących w okresie okołomenopauzalnym pracujących w systemie zmianowym. Probl. Hig. Epidem. 94, 4, 797-801, 2013.


Goluch-Koniuszy Z., Zielińska B.: Ocena zachowań żywieniowych wegan będących w okresie prokreacji. Nowoczesne trendy w żywieniu i produkcji żywności Monografia Pod red. Danuty Kołożyn-Krajewskiej. WSHiT Częstochowa, 68-83, 2013. ISBN 978-83-933915-1-6.


Goluch-Koniuszy Z., Sadowska J.: Evaluation of the impact of diet supplementation with calcium, magnesium, zinc and chromium on concentration of selected indices of protein metabolism in female rats. EJPAU 16(4), #01. 2013, Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume16/issue4/art-01.html Topic Veterinary Medicine


Goluch-Koniuszy Z., Rygielska M., Nowacka I.: Nutritional status and nutritional habits of men with benign prostatic hyperplasia or prostate cancer - preliminary investigation. Acta Sci Pol Technol Aliment. 12, 3, 319-330, 2013.


Goluch-Koniuszy Z., Kunowski M.: Glycemic Index and Glycemic Load of diets in children and young people with Down’s Syndrome. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 12, 2, 181-194, 2013.


Goluch-Koniuszy Z., Rygielska M.: Ocena sposobu żywienia rolników z województwa zachodniopomorskiego w aspekcie dietoprofilaktyki zespołu niedoboru testosteronu. Przegl. Urologiczny 1 (77), 30-37, 2013.


Goluch-Koniuszy Z., Sadowska J.: The effects of diet composition and vitamin B supplementation on the urine isoprostane concentration in rats. J. Anim. Feed Sci. 21, 4, 748-758, 2012.


Goluch-Koniuszy Z.: Evaluation, in an animal model study, of the effect of diet composition change and diet supplementation with B-group vitamins on the liver fatty acid profile. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment 11, 4, 389-399, 2012.


Friedrich M., Kuchlewska M.: Ocena wpływu mieszaniny wybranych dodatków do żywności na wskaźnik metabolizmu białkowego – badania modelowe. Rocz Panstw Zakl Hig 63, 3, 295-304, 2012.


Sadowska J.: Evaluation of the effect of consuming an energy drink on the concentration of glucose and triacylglycerols and on fatty tissue deposition. A model study. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 11, 3, 311-318, 2012.


Friedrich M. Podlaszewska G., Kuchlewska M.: Ocena sposobu żywienia i zachowań żywieniowych kobiet w okresie okołomenopauzalnym z rozpoznaną chorobą trzewną. Rocz Panstw Zakl Hig 63, 1, 99-104, 2012.


Sadowska J., Kuchlewska M.: Wpływ składu diety i wybranych dodatków do żywności na układ czerwonokrwinkowy i gospodarkę żelazem we krwi obwodowej u samców szczura. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 10, 4, 497-506, 2011.


Sadowska J., Szubert M.: Ocena stosowanych metod odchudzających oraz używania preparatów wspomagających odchudzanie przez młode kobiety. Rocz Panstw Zakl Hig 62, 3, 343-350, 2011.


Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z., Kuchlewska M.: Analysis of body composition of children aged 13 with normal Body Mass Index and waist circumference above the 90th percentile. Pol. J. Food Nutr. Sci. 61, 3, 219-223, 2011.


Sadowska J., Sacharczuk O.: Ocena wpływu sposobu żywienia na możliwość oddania krwi przez krwiodawców wielokrotnych. Rocz Panstw Zakl Hig 62, 2, 193-198, 2011.


Sadowska J., Cierebiej M.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z autyzmem. Badania wstępne. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 13, 3, 155-160, 2011.


Goluch-Koniuszy Z., Sadowska J., Wierzbicka A.: An assessment of the influence of B group vitamins on the c-reactive protein concentration and chosen indicators of protein metabolism in male rats. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 10, 3, 387-397, 2011.


Sadowska J.: Evaluation of the effect of diet composition and B-group vitamins supplementation on selected calcium metabolism parameters in female rats. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 10, 1, 97-107, 2011.


Goluch-Koniuszy Z., Wierzbicka A.: Appreciation of concentration of lipoproteins and apolipoproteins in serum of male rats under the influence of diet change composition and its supplementation with group B vitamins. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 10, 1, 109-121, 2011.


Sadowska J., Zakrzewska A.: Ocena częstotliwości oraz wartości energetycznej śniadań spożywanych przez uczniów wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Pile. Rocz Panstw Zakl Hig 61, 4, 413- 418, 2010.


Goluch-Koniuszy Z.: Ocena sposobu żywienia dzieci w okresie skoku pokwitaniowego z BMI ≤ 5 percentyla z terenu miasta Szczecin. Rocz Panstw Zakl Hig 61, 3, 307-315, 2010.


Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z., Sadowska J.: Ocena wpływu składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na przemiany białkowe w badaniach modelowych na szczurach. Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 6, 73, 228-238, 2010.


Friedrich  M.,  Dolot  A.: assessment of effects of diet composition and vitamin B supplementation on free radical-related processes in the body. Activity of antioxidant enzymes and the total antioxidant status of rat blood. Pol. J. Food Nutr. Sci. 60, 3, 281-287, 2010.


Sadowska J.: Analysis of changes in selected parameters of calcium and magnesium metabolism in response to diet composition and B-group vitamin supplementation in rat. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 9, 3, 363-372, 2010.  


Sadowska J., Krzymuska A.: Ocena uzupełniania przedszkolnej racji pokarmowej przez rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym. Bromat. Chem. Toksykol. XLIII, 2, 203-211, 2010.


Goluch-Koniuszy Z., Fabiańczyk E.: Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia osób przebywających na emeryturze do 6 miesięcy. Rocz Panstw Zakl Hig 61, 2, 191-199, 2010.


Sadowska J., Radziszewska M., Krzymuska A.: Evaluation of nutrition manner and nutritional status of pre-school children. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 9, 1, 105-115, 2010.  


Goluch-Koniuszy Z., Radziszewska M., Dęga S.: Ocena sposobu żywienia kobiet w okresie menopauzalnym - zdrowych i z leczoną osteoporozą. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 269, 9, 5-18, 2009.


Sadowska J.: Ocena wpływu składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami na rozmieszczenie wapnia i magnezu w organizmie. Rocz Panstw Zakl Hig 60, 4, 361-365, 2009.


Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dziewcząt będących w okresie adolescencji, w tym stosujących diety odchudzające. Rocz Panstw Zakl Hig 60, 3, 251-259, 2009.


Goluch-Koniuszy Z.: Właściwości odżywcze i cechy jakościowe mięsa drobiowego. Ogólnopolski Informator Masarski 169 (09), 37-43, 2009.


Friedrich M., Sadowska J., Goluch-Koniuszy Z.: Ocena wpływu składu diety i jej uzupełniania witaminami z grupy B na stężenie insuliny i wybranych wskaźników przemian białkowych u samic szczura. Żywn. Nauka. Technol. Jakość 4, 65, 361-367, 2009.


Podlaszewska G., Friedrich M., Sadowska J: Ocena wpływu składu diety i jej uzupełniania wybranymi składnikami mineralnymi na stężenie kortykosteronu i bilans wodny u samców szczura. Żywn. Nauka. Technol. Jakość 4, 65, 345-351, 2009.


Friedrich M., Dolot A.: Assessment of effects of diet composition and vitamin B supplementation on free radical-related processes in the body. Contents of non-enzymatic components of antioxidation defence and lipid peroxidation products in rat tissues. Pol. J. Food Nutr. Sci. 59, 3, 255-262, 2009.


Sadowska J., Kałdońska K.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Bromat. Chem. Toksykol. XLII, 2, 137-146, 2009.


Goluch-Koniuszy Z., Friedrich M., Radziszewska M.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz prozdrowotna edukacja żywieniowa dzieci w skoku pokwitaniowym z terenu miasta Szczecin. Rocz Panstw Zakl Hig 60, 2, 143-149, 2009.


Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z.: Ocena wpływu składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami z grupy B na stężenie lipidów i lipoprotein we krwi samic szczura. Rocz Panstw Zakl Hig 60, 1, 91-95, 2009.


Friedrich M., Sadowska J.: Wpływ składu i suplementacji diety wybranymi witaminami z grupy B na ilość i lokalizację tkanki tłuszczowej oraz stężenia lipidów we krwi szczura. EJPAU, Food Science and Technology 11, 3, 2008.


Friedrich M.: Health – promoting properties of traditional and regional foods. Polish Food Technologist`s Society; Scientific Publishing House „Traditional and regional technologies and products in humans nourishment”. Kraków 2008.


Friedrich M., Sadowska J., Sawicka A.: Wpływ składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na metabolizm ustroju szczura. Monografia pod red. W Bacieczko, II Zachodniopomorski Kongres Nauki. 60-letni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej, s. 21-37, 2007. (monografia)


Friedrich M.: Effects of diet modification and the resultant body weight loss on body composition in obese menopausal women Pol. J. Food Nutr. Sci 57, 4, 503-508, 2007.


Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z.: Wpływ składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na stężenie lipidów i lipoprotein we krwi szczura. Żyw. Człow. i Metab. XXXIV, ¾, 1052-1057, 2007.


Friedrich M.: Żywieniowa modyfikacja składu ciała i lokalizacji tkanki tłuszczowej u otyłych kobiety w okresie menopauzalnym. Prz. Lekarski 64, 4, 19-23, 2007.


Friedrich M., Serwotka J.: Effects of diet composition and supplementation with selected minerals on the content and composition of fatty acids in the perivisceral fat tissue of rats. Pol. J. Food Nutr. Sci. 15/56, 4, 469-475, 2006.


Stepanowska K., Sawicka A.: The effect of feeding method on body weight gains, concentrations of selected components in the blood, and peroxidation processes of carp, Cyprinus carpio L. Acta Ichthyol Piscat 36, 1, 25-29, 2006.


Friedrich M., Sadowska J., Sawicka A.: Wpływ suplementacji diety witaminami z grupy B na skład kwasów tłuszczowych okołonarządowej tkanki tłuszczowej i procesy ich peroksydacji u szczura. Żywn. Nauka. Technol. Jakość 4, 45, 139-150. 2005.


Friedrich M., Sadowska J.: Wpływ składu diety i jej suplementacji witaminami z grupy B na ilość i skład kwasów tłuszczowych okołonarządowej tkanki tłuszczowej u szczura. Żyw. Człow. Metab. XXXII, 4, 302-315, 2005.


Sadowska J., Śliwińska U.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób w wieku starszym, zamieszkałych na terenach wiejskich. Żyw. Człow. Metab.  XXXII, 3, 302-315, 2005.


Friedrich M.: Evaluation of maintenance of correct dietary habits in menopausal women participating in health – promoting education in nutrition. Health Promotion Theoretical and Practical Aspect, Lublin 2005, 417-425.


Friedrich M., Sadowska J.: Effects of diet supplementation with B-complex vitamins on fatty tissue accumulation in rats. Pol. J. Food Nutr. Sci. 14/55, 2, 189-194, 2005.


Goluch-Koniuszy Z., Gardzielewska J.: Wpływ głodzenia przed ubojem na wybrane cechy jakościowe mięsa brojlerów. Folia Univ. Agric. Stetin., Scie. Aliment. 246, 4, 119-127, 2005.


Friedrich M. Sawicka A.: Wpływ składu diety i jej suplementacji skami mineralnymi na wskażniki antyoksydacyjne krwi i wątrobie szczura. Żyw. Czł. Met. XXXII, 1, 467-474, 2005.


Friedrich M., Sadowska J.: Effects of diet supplementation with B-complex vitamins on fatty tissue accumulation in rats. Pol. J. Food Nutr. Sci., 14/55, 2, 189-194, 2005.


Friedrich M.: Effects of health-promoting nutritional education and change in dietary habits on visceral fatty tissue contents and on concentrations of insulin and cortisol in menopausal women. Pol J Food Nutr Sci 14/55, 1, 91-96, 2005.


Sadowska J.: Ocena wpływu różnych rodzajów suplementacji paszy witaminami na zmiany masy ciała i składu chemicznego tkanki mięśniowej szczura. Folia Univ. Agric. Stetin. Scientia Alimentaria 238, 3, 91-100, 2004.


Friedrich M.: Wpływ składu diety na zawartość i lokalizację tkanki tłuszczowej u otyłych kobiet w okresie menopauzalnym. Żyw. Czł. Met. XXXI, 1-7, 2004.


Friedrich M.: Prozdrowotna edukacja żywieniowa jako czynnik modyfikujący nawyki żywieniowe kobiet w okresie menopauzalnym. Przeg. Lek. 61, 3, 1-6, 2004.


Friedrich M.: Effect of dietary carbohydrate source and type on the concentrations of lipolysis enhancing hormones in rats. Pol. J. Food Nutr. Sci. 13/54, 2, 209-214, 2004.


Friedrich M.: The effects of diet enrichment with a hull-less oat cultivar on glucose, lipid, lipoprotein, fibrinogen and estradiol contents in the blood of post-mastectomy women. Pol. J. Food Nutr. Sci. 12/53, 4, 69-74, 2003.


Stepanowska K., Kwarta K.: Effects of different contents of carbohydrates and fat in commercial feeds on concentrations of selected biochemical components in the blood, chemical composition of the body, and basic culture efficiency indices of carp (Cyprinus Carpio L.) cage-reared in heated water. Acta. Scien. Polon. Pisc. 2, 1, 195-206, 2003.


Friedrich M., Serwotka J.: Wpływ suplementowania diety składnikami mineralnymi na gromadzenie tkanki tłuszczowej i stężenie hormonów aktywujących wewnątrzwydzielnicze czynniki lipolityczne u samców szczura. Żyw. Człow. Met. ¾, 726-730, 2003.


Stepanowska K.: Wpływ rożnego udziału węglowodanów i tłuszczu w paszach przemysłowych na przyrosty masy, skład chemiczny ciała oraz poziomy glukozy i triacylogliceroli we krwi karpia [Cyprinus carpio L.] chowanego w wodzie pochłodniczej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Scientia Alimentaria, 229, 2, 89-96, 2002.


Friedrich M., Sadowska J., Serwotka J.: The influence of uncontrolled supplementation of the diet with vitamins and minerals on dynamics, fodder consumption and body mass gain in rats. Folia Univ. Agric. Stetin. 228, Scientia Alimentaria  (2), 3-12, 2002.


Friedrich M.: Effects of reduced protein consumption on contents of food components and protein metabolism enzyme activity in the blood of obese menopausal women. Pol. J. Food Nutr. Sci. 11/52, 2, 75-80, 2002.


Friedrich M., Piech M.: Assessment of effects of diet enrichment with a new hull-less oat variety on blood glucose, lipid, lipoprotein, and fibrinogen levels. Pol. J. Food Nutr. Sci. 11/52, 1, 73-76, 2002.


Sadowska J., Serwotka J.: Wpływ kontrolowanej suplementacji diety wybranymi witaminami na niektóre składniki i enzymy przemian białkowych we krwi i tkankach szczura. Folia Univ. Agric. Stetin. 220, Scientia Alimentaria 1, 65-72, 2001.


Friedrich M., Mateńczuk C.: Wpływ diety na ilość oraz skład kwasów tłuszczowych okołonarządowej tkanki tłuszczowej u szczura. Żyw. Człow. Metab. 28, 2, 627-632, 2001.


Friedrich M., Rukojć M.: Ocena wegetariańskiego i tradycyjnego sposobu żywienia oraz stanu odżywienia dzieci w wieku 1-3 lat.  Żywność 28, 3, 42-53, 2001.


Friedrich M., Stepanowska K.: Effect of starvation on nutritive value of carp [Cyprinus carpio L.] and selected biochemical components of its blood. Acta Ichthyol. Piscat. 31, 2, 29-36, 2001.


Stepanowska K.: Effects of different dietary fat and carbohydrate levels on culture efficiency indices and glucose and triacylglycerol levels in carp (Cyprinus carpio L.) kept in heated water. Folia Univ. Agric. Stetinensis, Piscaria 26, 79-86, 2000.


Friedrich M., Stepanowska K.: Effects of intensive culture and feeding isoprotein diets with different fat and carbohydrate contents on cortisol, total protein and protein fractions contents, AspAT and AlAT activities, and on body composition and weight increments in carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings. Acta Ichthyol. Piscat. 30, 1, 93-100, 2000.


Friedrich M., Mateńczuk C., Sadowska J.: Comparative evaluation of diets offered to seamens working on board ocean-going vessels of The Polish Steamship Company. Pol. J. Food Nutr. Sci. 9/50, 4, 85-91, 2000.


Friedrich M., Piech M.: Assessment of effects of diet enrichment with a new hull-less oat variety on blood glucose, lipid, lipoprotein, and fibrinogen levels. Pol. J. Food Nutr. Sci. 52, 73-76, 2000.


Friedrich M., Piech M.: Effect of diet enrichment with naked oats on blood glucose and lipid species and on the weight growth and accumulation of pericardial and peri-intestinal adipose tissue in rats. Pol. J. Food Nutr. Sci. 9/50, 3, 61-65, 2000.


Friedrich M.: Efficiency of health-promoting education in treating obesity in menopausal women. Pol. J. Food Nutr. Sci. 8/49, 4, 105-114, 1999.


Friedrich M., Stepanowska K.: Effect of diet composition on the levels of glucose, lipids and lipoproteins of the blood and on the chemical composition of two-year-old carp [Cyprinus carpio L.] reared in cooling waters. Acta Ichthyol. Piscat. 29, 1, 13-23, 1999.


Friedrich M.: Impact of the colour of aquarium on the levels of Acth and cortisol in the blood of carp (Cyprinus carpio L.). Acta Ichthyol. Piscat. 28, 1, 67-73, 1998.


Friedrich M., Stepanowska K.: Impact of high cortisol level-observed in the blood of two-year-old carp [Cyprinus carpio L.] and caused by different color of their aquaria-on the electrolyte content and osmolarity. Acta Ichthyol. Piscat. 28, 1, 75-80, 1998.


Friedrich M:  Prozdrowotna edukacja żywieniowa jako czynnik wpływający na zmiany nawyków żywieniowych  Cz. II. Ocena wpływu edukacji żywieniowej na zmianę sposobu odżywiania się zawodowo pracujących, otyłych  kobiet w  wieku 45–52 lat. Żyw Człow Metab 25, 3, 261-274, 1998.


Friedrich M.: Blood levels of glucose, lipids, and lipoproteins in post-mastectomy women before and after health-promoting education. Pol.  J.  Food Nutr. Sci. 7/48, 3, 545-554, 1998.


Friedrich  M.: Effect  of  health-promoting  education  in  nutrition  and  changes  in  eating  habits  on  levels  of  insulin,  lipids  and  lipoproteins  in  the  b lood  of  obese  women  being  in  climacterium.  Pol.  J.  Food Nutr. Sci. 7/48, 1, 125-134, 1998.


Friedrich M.: Effect of health-promoting education in nutrition and the resultant changes in eating habits on levels of hormones and carbohydrate-lipid metabolism components in the blood of women aged 45-52 with BMI 30 and 40. Pol.  J.  Food Nutr. Sci. 6/47, 2, 115-124, 1997.


Friedrich M.: Impact of high level of intensive feeding of two-year-old carp (Cyprinus carpio L.)-with feeds differing in fat and carbohydrate composition-on the levels of cortisol, glucose, triglycerides in the blood and on the body weight increments. Acta Ichthyol. Piscat. 27, 2, 127-134, 1997.


Friedrich M.: Impact of high level of cortisol, observed in the blood of intensively reared two-year-old carp (Cyprinus carpio L.), on the levels of electrolytes and blood osmolarity. Acta Ichthyol. Piscat. 27, 1, 95-101, 1997.


Friedrich M: Prozdrowotna  edukacja  żywieniowa  jak  czynnik  wpływający  na  zmiany  nawyków  żywieniowych.  Cz.  I.  Ocena  sposobu  żywienia  zawodowo  pracujących  mieszkanek  Szczecina,  w wieku 45-52 lat, z BMI≥30,0 i ≥40,0. Żyw. Człow. Metab. 24, 3, 279-292, 1997.


Friedrich M.: Impact of transportation and environmental change on the levels of glucocorticoids, electrolytes and osmolarity of the blood of carp (Cyprinus carpio L.). Acta Ichthyol. Piscat. 26, 1, 55-60, 1996.


Friedrich M.: Impact of transportation and environmental change on the levels ACTH and cortisol in the blood of carp (Cyprinus carpio L.). Acta Ichthyol. Piscat. 26, 1,  49-53, 1996.